facebooktwitter-bird-logo-shape-in-a-squaregoogleinstagram

İptal Şartları

Sayın Misafirimlerimiz,

Myarge Mühendislik ve Turizm Bilgi Teknolojileri San. ve Tic.  A.Şnin  VillaBooks Platformu misafir odaklı çalışmaktadır. Villa Sahipleri ve Misafirler arasında adil ve güvenli bir iletişim sağlamak amacı ile oluşturulmuş sözleşmelerimizin Ziyaretçi (hizmet alan  veya misafir) tarafı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Rezervasyon talebiniz ile aşağıdaki tüm hususlar işleme girecek ve konaklama sonuna kadar geçerli olacaktır.

TARAFLAR 

İş bu iptal sözleşmesinde taraflar ; VillaBooks.com “Acenta”olarak tanımlanmıştır. Müşteri ve /veya Ziyaretçi ise Acenta’ya ait  elektronik platformlardan “Hizmet Alan “kişi veya kuruluşlar olarak tanımlanmıştır .

Acenta (VillaBooks , Myarge A.Ş. veya Şirket)

Acenta ,Merkezi AOSB 10040 Sk. No:21 Çiğli , İzmir Türkiye  adresinde bulunan Myarge Mühendislik ve Turizm Bilgi Teknolojileri San. ve Tic.  A.Ş 'yi  (Çiğli V.D. 627 108 5977  -  Tic Sic. No: 214577  - Mersis No: 0627 1085 9770 0001 ) ve villabooks.com web sayfasında ilan ettiği yerel şubelerini ifade eder.

 VillaBooks  gerçek veya tüzel kişilere web sitesi (villabooks.com) üzerinden ve/veya merkez veya şube fiziki ofislerinden Kısa Süreli Tatil Konutu kiralama hizmetlerine  aracılık eden tüzel bir kuruluştur. 

ZİYARETÇi (Müşteri)

Terimi, aşağıdaki tanımlarla sınırlı olmamakla beraber;  sitemizde yayınlanan hizmetleri inceleyen, satın alma veya kiralama talebinde bulunan ya da satın alan veya kiralayan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder. 

 

REZERVASYONUN İPTALİ

Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmetleri Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/g hükmü gereğince;

 "Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama, eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler"

niteliğinde olduğundan Cayma (iptal)Hakkı bulunmamaktadır. ZİYARETÇİ, bu hususu en başından bildiğini ve Cayma (iptal)  talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

İptal durumlarında  Acenta (VillaBooks), seyahatle ilgili olarak gerçekleştirdiği hizmet ve masrafların karşılanması için seyahat anlaşmasında belirtilen hizmetlerin toplam bedelleri üzerinden  müşterilerden belirli kesintiler yapacaktır.

Bu miktarlar aşağıda belirtilmiştir.

*Rezervasyon iptalinin mail ya da fax yolu ile Yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Sözlü iptaller geçersizdir. 

*Rezervasyonun onaylanmasını takip eden 24 saat içerisinde İPTAL gerçekleşirse ziyaretçi ödemiş olduğu kaporayı koşulsuz iade alır.

* Rezervasyon iptali seyahat başlangıcından 30 gün veya daha uzun süre önce gerçekleşirse, ziyaretçi,toplam seyahat bedelinin %35’ini ödemek zorundadır. Eğer ödemiş olduğu kapora %35'ten fazla ise arada oluşan farkı geri alabilecektir eğer %35'ten daha az ön ödeme yapıldıysa zirayetçi arada oluşan farkı ödemekle yükümlüdür.

* Rezervasyon iptali seyahat başlangıcından 8-29 gün kadar öncesi gerçekleşirse, ziyaretçi,toplam seyahat bedelinin %50'sini ödemek zorundadır. 

*Rezervasyon iptali seyahat başlangıcından 0-7 gün kadar öncesi gerçekleşirse veya ziyaretçi konaklama tesisine giriş yapmazsa toplam seyahat bedelinin %100'ünü ödemek zorundadır. 

ZİYARETÇİ'nin tazminat ödemesini red ettiği durumlarda, bu ücretler Acenta tarafından Önce yazılı İhtarname ile talep edilir , tahsilat gerçekleşmez ise İcra takibi işlemleri başlatılır.İş bu belge ile  Misafir adayının hukuki takip ve platformlarda tahsile  aykırı beyanlarının  geçersiz olacağı kabul ve teyidi ile bu rezervasyon tamamlanmıştır. Hukuki takip ve işlemlere ait  tüm masraflar (Avukat, noter, icra ve dosya masrafları vs…) ödenecek ücrete ilaveten ZİYARETÇİ (Misafir Adayı) dan tahsil edilecektir.

HUKUKİ ŞARTLAR 

İşbu Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmış ve elektronik ortamda imzalanmıştır. 

Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü ve Tadiller: Sözleşmenin ekleri bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz. 

Uygulanacak Hukuk: Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili ihtilaflarınTürkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümleneceğini kabul etmektedirler. 

Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların hallinde münhasıran Çiğli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Sözleşme’den dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Acentanın merkezinin bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir. 

 Ayrılabilirlik: Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlülüğünü etkilemeyecektir. 

Tüketici İlişkileri: Ziyaretci ile Acenta arasında olası sorunlar  Acentanın  iyi niyetli ve dürüstlük ilkeleri kapsamında çözmek için her türlü gayret sarf edilecektir. Misafir  şikayet ve itirazlar için Acenta Merkezinin yer aldığı yer olan Çiğli , İzmir tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca cayma hakkının kullanılamayacağı istisnai durumlara girmesi sebebiyle işbu Sözleşme kapsamında ziyaretçinin cayma hakkı bulunmaz. 

Villabooks.com üzerinden Yapılan İşlemler ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler 6098 sayılı Borçlar Kanunu, Tüketici Mevzuatı ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uyarınca Tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilirler. 

İş bu sözleşme toplam 7 sayfadan oluşmaktadır. Taraflar sözleşmenin tüm hükümlerini bu sözleşmeye esas konaklama talebinin işleme alınması ile yürürlüğe girdiğini elektronik ortamda kabul ve beyan ederler. 

Merkez Ofis  İletişim Bilgileri :Myarge Mühendislik ve Turizm Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. / AOSB 10040 Sk. No:21 Çiğli , İzmir / Telefon:0  232 328 21 00 / Eposta:  info@villabooks.com.tr 

Giriş Tarihinden 90 gün öncesinde iptal eder isem bedel iadesi nedir?

Bu husus  ev sahibinden , ev sahibine , Villanın yoğunluk takvimine bağlı  değişiklik göstermekle beraber ,  minimum %35 ön ödemenin İPTAL  edilmediği  genel pratiklerden görülmüştür. 

Lütfen İletişime Geçmek İstediğiniz Müşteri Temsilcisini Seçiniz
  • KARŞILAŞTIR 0
  • GÖSTER